Skip to content

February 2024

Status i februar 2024

af John Poulsen Banebasens hjemmeside har “lignet sig selv” alt for lang tid – men nu er en opdatering så småt i gang. Men hovedindsatsen i arbejdet med banebasen foregår fortsat “bag kulisserne” med scanning af billeder. Mere end 250.000 billeder er scannet og lagt op i vores elektroniske “bankboks”! Billederne stammer fra private samlinger. Der kan således være tale om samlinger efter både amatørfotografer og professionelle fotografer, samt samlinger, som på initiativ af privatpersoner er bevaret efter erhvervsvirksomheder i forbindelse med enten oprydning eller firmaets ophør, f.eks. billeder fra den nu nedlagte lokomotivfabrik Frichs A/S i Aarhus. For hovedparten af billederne gæl­der, at de ikke har været offentliggjort før. Der er således om et væsentligt bidrag til belysning af… Read More »Status i februar 2024