Skip to content

ÆNDRINGER I BANEBASEN

Den første fase af etableringen af Banebasen har været koncentrert om at få gang i skannings- og registreringsarbejdet. Det er der i høj grad, idet der nu er skannet over 200.000 billeder, og data for omkring 1/4 af dem er lagt ind i det udviklede registreringssystem, der skal danne baggrund for billeddatabasen.

Dansk Jernbane-Klub, der var med til at stifte Banebasen, har valgt indtil videre at træde ud. I forbindelse med opstart af Banebasens registrering er DJK kommet frem til, at DJKs begrænsede ressourcer må prioriteres til at arbejde videre med det system, som DJK har anvendt over de sidste 25 år. Derfor har DJK, indtil videre, valgt at trække sig fra Banebasen som medlem. Parterne er enige om at samarbejdet mellem Banebasen og DJK skal fortsætte. I praksis betyder det at billeder fra DJKs arkiv indtil videre ikke vil blive tilgængelige på Banebasen.

Etablering af den offentligt tilgængelige brugerplatform, hvor man kan fremsøge og se Banebasens billeder, kræver ekstern, professionel (og velbetalt) hjælp. Det er vi i gang med at søge fondsmidler til, og det er noget som tager sin tid.

Da vores arbejdsmæssige ressourcer er begrænsede, har vi til gengæld måttet udskyde en planlagt – og tiltrængt – større modernisering af hjemmesiden her. Vi håber at der er forståelse herfor!