Skip to content

Ulrik Martinsson

Status i februar 2024

af John Poulsen Banebasens hjemmeside har “lignet sig selv” alt for lang tid – men nu er en opdatering så småt i gang. Men hovedindsatsen i arbejdet med banebasen foregår fortsat “bag kulisserne” med scanning af billeder. Mere end 250.000 billeder er scannet og lagt op i vores elektroniske “bankboks”! Billederne stammer fra private samlinger. Der kan således være tale om samlinger efter både amatørfotografer og professionelle fotografer, samt samlinger, som på initiativ af privatpersoner er bevaret efter erhvervsvirksomheder i forbindelse med enten oprydning eller firmaets ophør, f.eks. billeder fra den nu nedlagte lokomotivfabrik Frichs A/S i Aarhus. For hovedparten af billederne gæl­der, at de ikke har været offentliggjort før. Der er således om et væsentligt bidrag til belysning af… Read More »Status i februar 2024

ÆNDRINGER I BANEBASEN

Den første fase af etableringen af Banebasen har været koncentrert om at få gang i skannings- og registreringsarbejdet. Det er der i høj grad, idet der nu er skannet over 200.000 billeder, og data for omkring 1/4 af dem er lagt ind i det udviklede registreringssystem, der skal danne baggrund for billeddatabasen. Dansk Jernbane-Klub, der var med til at stifte Banebasen, har valgt indtil videre at træde ud. I forbindelse med opstart af Banebasens registrering er DJK kommet frem til, at DJKs begrænsede ressourcer må prioriteres til at arbejde videre med det system, som DJK har anvendt over de sidste 25 år. Derfor har DJK, indtil videre, valgt at trække sig fra Banebasen som medlem. Parterne er enige om at… Read More »ÆNDRINGER I BANEBASEN