Skip to content

om banebasen

digital jernbanehistorisk opbevaring

om banebasen

En række jernbaneinteresserede stiftede i efteråret foreningen Banebasen. Foreningens formål er først og fremmest – i digital form
– at sikre bevarelsen af billeder af jernbane- og sporvejshistorisk karakter.
Banebasen blev stiftet af Dansk Jernbane-Klub (DJK), Nordsjællands Jernbane-Klub (NSJK), Sporvejshistorisk Selskab (SHS) og forlaget Banebøger. Dansk Jernbane-Klub har i 2023 – indtil videre – valgt at trække sig fra Banebasen.
Foreningen håber fremover at optage yderligere klubber, foreninger, museer og virksomheder, der ønsker at bevare billeder mv. i henhold til Banebasens formål.

Banebasen opbevarer de digitale billedfiler (og tilhørende data) under optimale tekniske forhold og vil på sigt skabe en portal for formidlingen samt bistå medlemmerne med råd og dåd mht. scanning, registrering mv.

De tilsluttede foreninger udfører scanningsarbejdet, blot lægges der også digitale kopier i BaneBasen, med deraf følgende sikkerhed for at de altid er optimalt lagret og at der findes backup – og med henblik på tilgængeliggørelse.

De tre aktører bag Banebasen er alle i gang med at digitalisere større fotosamlinger, som vil indgå i Banebasen.

Mindre klubber, som ikke selv har kræfter og økonomi til at deltage direkte i Banebasen, kan – ligesom privatpersoner – henvende sig til en af aktørerne i Banebasen, hvis de mener de har billedsamlinger der bør bevares.

I praksis har Banebasens arbejde i første fase være koncentreret om at opbygge de fornødne tekniske rammer for opbevaring og registrering af modtaget materiale i en fælles database.

I anden fase som nu forberedes skal den fornødne platform for tilgængeliggørelse af materialet realiseres.

stifterne

De fire stiftere er alle i gang med at digitalisere større fotosamlinger, som vil indgå i Banebasen.

Mindre klubber, som ikke selv har kræfter og økonomi til at deltage direkte i Banebasen, kan – ligesom privatpersoner – henvende sig til en af stifterne af Banebasen, hvis de mener de har billedsamlinger der bør bevares.

I praksis vil Banebasens arbejde i første fase (1-2 år) være koncentreret om at opbygge de fornødne tekniske rammer for opbevaring og registrering af modtaget materiale i en fælles database.

I anden fase skal den fornødne platform for tilgængeliggørelse af materialet realiseres.

kontakt banebasen

Kontakt en af de tre aktører, eller kontakt os på info@banebasen.dk

Forlaget Banebøger
baneboger@gmail.com

Nordsjællands Jernbaneklub
info@veterantoget.dk

Sporvejshistorisk Selskab
info@sporvejsmuseet.dk