Skip to content

Ophavsrettigheder

Banebasen respekterer alle ophavsrettigheder til lagrede billeder

ophavsrettigheder

Ophavsret og betingelser for brug og formidling af billeder fra Banebasen per 11. juni 2022

Banebasens formål er at sikre og opbevare indscannet fotografisk materiale. Originalerne forbliver hos den – klub, forening eller privatperson – der har rådighedsretten over materialet og som skriftligt har givet samtykke til, at det indscannede materiale er overdraget til Banebasen.

Ophavsretten til og dermed retten til spredning af billederne i Banebasen ligger hos ophavsmanden, i det omfang han er kendt. Ophavsretten er tidsbegrænset, og for fotografiske billeder er tidsbegrænsningen 50 år efter billedets optagelse.

Billeder, der er optaget for mere end 50 år siden, kan således frit bruges og anvendes i modsætning til nyere billeder.

Enkelte billeder kan dog være belagt med restriktioner for deres anvendelse, ligesom der kan forekomme tidsmæssige bindinger for en periode, hvor billederne ikke må anvendes.

Billedets ophavsmand (normalt fotografen) skal altid anføres ved enhver formidling/publicering formidlet gennem Banebasen i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og i overensstemmelse med god skik. Ved sådan formidling/publicering skal Banebasens navn anføres på lige fod med ophavsmanden, f.eks. på denne måde: “Banebasen/foto Peter Petersen”.

Databeskyttelsesloven er meget restriktiv med hensyn til at vise billeder af identificerbare personer uden deres tilladelse. Det bør aldrig ske før 10 år efter personens død. Dog anses generelle situationsbilleder fra offentlige steder som undtaget fra loven. Det gælder f eks. passagerer, der står på perronen. En hovedregel er dog, at billeder af identificerbare ansatte på arbejde aldrig er harmløse, og sådanne billeder må ikke offentliggøres uden deres accept.

De indscannede billeder i Banebasen er indscannede i høj opløsning, som regel i TIFF format. Dog ligger der også – især tidligere indscannede billeder – billeder i mindre opløsning og i format JPG.

For tiden vises på Banebasen hjemmeside kun enkelte eksempler på billeder i Banebasen, men med tiden bliver Banebasens samling tilgængeliggøres på en bruger-platform. I begge tilfælde gælder, at de viste billeder er i relativ lav opløsning og beregnet på at give et overblik over, hvad Banebasen indeholder. De lavt opløste billeder må man downloade til eget brug. De må ikke publiceres eller videresendes til andre.

Har man behov for på anden vis – f.eks. til publicering – at anvende billeder, der ligger i Banebasen, skal man rette henvendelse til Banebasen eller til en af medlemsforeningerne.