Skip to content

Status i februar 2024

af John Poulsen

Banebasens hjemmeside har “lignet sig selv” alt for lang tid – men nu er en opdatering så småt i gang.

Men hovedindsatsen i arbejdet med banebasen foregår fortsat “bag kulisserne” med scanning af billeder. Mere end 250.000 billeder er scannet og lagt op i vores elektroniske “bankboks”!

Billederne stammer fra private samlinger. Der kan således være tale om samlinger efter både amatørfotografer og professionelle fotografer, samt samlinger, som på initiativ af privatpersoner er bevaret efter erhvervsvirksomheder i forbindelse med enten oprydning eller firmaets ophør, f.eks. billeder fra den nu nedlagte lokomotivfabrik Frichs A/S i Aarhus. For hovedparten af billederne gæl­der, at de ikke har været offentliggjort før. Der er således om et væsentligt bidrag til belysning af trafikhistoriens del af den danske kulturarv.

Desuden er der udarbejdet et fælles registreringsark, som alle billeder registres i, og det vil danne baggrund for de oplysninger der skal vises sammen med billederne. Når arket er endelig færdigt, vil det kunne downloades til eget brug!.

Resultaterne af alt dette vil først kunne ses, når næste fase – den offentlige tilgængelighed – sættes i værk. Der forestår endnu meget arbejde som kræver dyr, ekstern hjælp med database og brugerflade, og det tager lang tid at skaffe de fornødne fondsmidler.

Brugerfladen kommer måske til at se sådan ud: